PROJECTS

Lotus Mountain Park

Shenzhen, Coming soon

Yantian 19.5KM Broadwalk

Shenzhen, 22020

Slow-Traffic System

Dongguan, 2023

Seafood Street Promenade

Shenzhen, 2020

Haoxiang Park

Shenzhen, 2020

Shenzhen Bay Culture Plaza Parcel C

Shenzhen, Coming Soon

Baishizhou Green Axis

Shenzhen, Coming Soon

Convention New City Street Landscape

Shenzhen, 2019

Dameisha Boardwalk

Shenzhen, 2020

University Axis

Guangzhou, Coming soon

Four Square Park

Shenzhen, 2018

Shiyan Lake Eco-Wetland

Shenzhen, 2021

Song Gang River

Shenzhen, 2020

SUNAC Mansion One Phase 1

Chongqing, 2022

Xili Lake Greenway

Shenzhen, 2021

Shenzhen Reservoir Greenway

ShenzhenReservoir

Bao'An Central Area Slow-Traffic System

Shenzhen, Coming Soon

Yuehai Baiyun Headquarter

Guangzhou, Coming Soon

Snow Themed Town Landscape Planning & Streetscape

Shenzhen, 2021

Shenzhen North Station CBD Design Headquarter

Shenzhen, Coming Soon

SUNAC Mansion One Phase 2

Chongqing, 2022

95 Longting Road

Fuzhou, 2021

Bagualing Pingan Tower

Shenzhen, Coming Soon

Jiangbeizui IFC

Chongqing, Coming Soon

SUNAC City

Kunming, 2018

1891 Yangtze River

Chongqing, 2017

Lakefront Community Park

chongqing , 2016

Fuhai Sports Park

Shenzhen, Coming soon

Yantian Banshan Park Belt

Shenzhen, 2020

Convention City Road

Shenzhen, 2019

Convention City Boulevard

Shenzhen, 2019

Shenyan Boulevard

Shenzhen, 2019

Tianchen Yuanzhu

Chengdu, 2018

Kaisa Golden Bay

Shenzhen, Coming Soon

Bao'an Boulevard Urban Renew

Shenzhen, 2018

Pingluan Mountain Park

Shenzhen, Coming Soon

Kaisa Center

Guangzhou, Built

Vanke Jun-Yi

Chengdu, 2018

Convention City Park

Shenzhen, 2020

The Moon Mansion

Liuzhou, 2018

Dongguan Boulevard

Dongguan, 2020

Blossom Mansion

Chongqing, 2018

Hotel Indigo

Puzhehei, Coming soon

Chunfeng Shili

Kunming, Coming soon

Guangxi EXPO

Hechi, 2017

FUN Planet

Kunming, 2018

Shiyan River

Shenzhen, 2020

Simian Mountain Village

Chongqing, 2020

Fly Town Lakeshore Hotel

Hubei, 2017

Tianyue Jialing

Chongqing, 2018

Sino-Arab Urban Axis

Yinchuan, 2016

North Lake

Chengdu, 2017

Rockway Island Urban Design

NYC Honorable Mention

Traditional Chinese Medical Hospital

Shenzhen,2019